El Ple de gener ha votat l’adhesió de l'Ajuntament de Terrassa  a l'acord de col·laboració entre Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret per a l'impuls de la Plataforma Decidim. Una adhesió que arrenca d'una proposta de TeC, presentada i aprovada al Ple del mes de març de 2016, per a la posada en marxa una plataforma digital que permet desenvolupar processos participatius a la nostra ciutat seguint el Reglament de participació ciutadana. "Si en fem un bon ús i aprofitem les eines i oportunitats que ens brinda, la participació ciutadana a la nostra ciutat millorarà. Una plataforma digital que complementarà i enriquirà els actuals espais de participació existents a la ciutat" ha comentat la regidora Muntanyola en la seva intervenció.

Des de TeC hem presentat la proposta en defensa de les persones afectades per les clàusules sòl, clàusula de venciment anticipat, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació que ha estat aprovada al Ple.   Un tema que és central per la transcendència del que estem presentant; hem de vetllar pels drets de totes les terrassenques. Els acords se centren en l'establiment de mesures de reparació per a famílies que hagin perdut el seu habitatge en l'aplicació de la clàusula; el retorn íntegre de totes les quantitats; la retroactivitat; un tracte fiscal que no suposi una càrrega afegida; mesures coercitives i sancions si les entitats financeres no fan efectiu el retorn. “Pel que fa a l'Ajuntament de Terrassa la proposta demana que ofereixi serveis gratuïts de primera acollida per garantir l'assessorament objectiu i equitatiu; un acord de col·laboració amb el Col,legi d'advocats i que l'Ajuntament faci sessions informatives a tots els districtes de la ciutat, que aquesta informació estigui disponible al web de l'Ajuntament i es faci una campanya informativa” ha exposat Xavi Martínez.

Finalment, el Ple ha aprovat la proposta presentada juntament amb els grups municipals PSC, ERC-MES i CUP per al disseny i execució d'una campanya comunicativa i informativa en relació al compromís polític de l'Ajuntament per assolir una gestió directa del servei de l'aigua. “Hi ha un nivell molt gran de manca d’informació o de desinformació sobre el tema de l’aigua. Hi ha una sola part que està explicant la seva voluntat. L’Ajuntament ha d’explicar també la seva voluntat política” ha explicat Matilla. Una campanya que expliqui de forma transparent el procés, que expliqui quina és la estratègia de la concessionària per defensar els seus interessos i posar sobre la taula les dades que justifiquen la gestió directa. 

Aquí podeu veure el vídeo del Ple de gener.