Davant la convocatòria de vaga per part dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, des de Terrassa en Comú volem manifestar que: 

 1. En el ple del 28 d’abril de 2016 vam presentar una Proposta de resolució per a la defensa de la Sanitat Pública a Terrassa i per al finançament adequat del CST, que es va aprovar per unanimitat i que recollia:
  1. Considerem que la solució a l’actual situació del CST no ha de passar per més retallades a les condicions dels/les treballadors/es. Les solucions haurien d’establir-se a partir d’un finançament adequat per a garantir uns serveis sanitaris públics i de qualitat. I sobretot a partir d’un procés d’investigació i aclariment respecte la gestió efectuada i la responsabilitat que tenen determinades decisions de gestió en la situació actual del CST.
  2. Defensar davant la Generalitat de Catalunya, tant a dins com a fora del Consell de Govern del CST, que la solució a la situació que pateix el CST en cap cas passa per tornar a retallar drets laborals o salaris dels treballadors/es del CST, que han estat prou malmesos durant tots aquests anys, com consta a l’exposició de motius. La solució a la situació del CST ha de passar per un adequat finançament de l’únic hospital públic de Terrassa, així com per la depuració de les responsabilitats de gestió que han portat al CST a la situació que està vivint.
 2. Al Consell de govern del CST del mes de desembre es va aprovar definitivament el pla d’empresa amb els vots favorables dels representants de l’Ajuntament que formen part de l’equip de govern i l’abstenció del representant que no forma part de l’equip de govern de l’Ajuntament.
 3. Que l’alcalde com ha estat habitual, no va assistir a aquest Consell de govern.
 4. Per aquests motius, al passat ple municipal del 21 de desembre de 2016, vam presentar una nova proposta de resolució per a establir un protocol de coordinació i rendició de comptes dels representants de l’Ajuntament de Terrassa al Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa, que es va aprovar també per unanimitat i deia:
  1. L’alcalde de Terrassa, representant de l’Ajuntament al Consell de Govern del CST i vice-president del mateix,  es compromet a donar màxima prioritat en la seva agenda a l’assistència als Consells de Govern del CST, i per tant assistirà d’ara endavant a tots els Consells de Govern a menys que no existeixi una raó de força major.
  2. L’alcalde de Terrassa, en tant que màxim representant de la ciutat al Consell de Govern del CST es compromet a redactar i implementar, en un termini de 15 dies, un protocol de coordinació i rendició de comptes del conjunt de representants, directes i indirectes, de l’Ajuntament de Terrassa al Consell de Govern del CST. De manera que els 4 representants puguin coordinar entre ells i consensuar amb el conjunt de representants dels diferents grups municipals els seus posicionaments amb caràcter previ als Consells de Govern, i que posteriorment als mateixos puguin rendir comptes del succeït.

Per tot això des de Terrassa en Comú manifestem:

 • El nostre suport a les reivindicacions dels treballadors del CST, que responen als compromisos adquirits públicament pel Conseller Toni Comín i a la proposta de resolució aprovada per unanimitat pel ple de l’Ajuntament de Terrassa.
 • La nostra màxima exigència a la Generalitat de Catalunya pel finançament adequat del CST per acabar amb l’infrafinançament històric que ha portat al CST a la situación actual.
 • El flagrant incompliment dels acords aprovats pel Ple municipal per part de l’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la Tinent d’alcalde de l’Àrea, Rosa Ribera i la Regidora de Salut, Maruja Rambla.
 • La reiterada deixadesa de l’alcalde Jordi Ballart al no assistir als consells de govern del CST en els que s’ha discutit i aprovat el Pla d’empresa en discussió i per tant  a l’hora  de defensar la sanitat pública i les condicions dels treballadors del CST, com a part directament implicada.
 • És inadmissible  que l’alcalde i l’equip de govern vulguin situar-se ara en una posició equidistant dins del conflicte, com si no fossin responsables del problema i alhora intentin explicar que defensen les reivindicacions dels treballadors. Els seus vots a favor del Pla d’empresa significa haver assumit els seus continguts i haver deixat sòls els treballadors del CST en les seves reivindicacions.
 • Que l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Sant Llàtzer tenen el 40% dels representants del Consell de Govern del CST i no poden seguir fent de meres comparses del que proposen els representants de la Generalitat de Catalunya que té el 60% de representants.
 • Que, per tant, l’alcalde i el govern d’aquesta ciutat (PSC+PDcat) no han defensat ni els drets dels treballadors/es del CST ni la garantia d’una sanitat pública i de qualitat per a tots els ciutadans i ciutadanes. Exigim que rectifiquin. Que compleixin els acords de Ple als que van votar a favor i que d’ara en endavant prioritzin la defensa d’una sanitat pública de qualitat per a tots els terrassencs i terrassenques.
 • Que una cosa són les competències i l’altra les responsabilitats. Les competències purament sanitàries i d’assistència corresponen a la Generalitat, però l’Ajuntament de Terrassa té 4 representants al Consell de govern del CST i la responsabilitat de garantir que s’exerceixin i de conèixer en tot moment què està passant en l’àmbit de la salut a la nostra ciutat i com estan funcionant els serveis públics que els diferents agents/entitats estan oferint als ciutadans i ciutadanes.