L’estat de neteja de la ciutat és una de les qüestions que genera més preocupació i queixes entre els/les terrassencs/ques. A la ciutat de Terrassa proliferen zones brutes i plenes de brossa. Les bateries de contenidors són punts d’acumulació excessiva de residus i, per tant, esdevenen en punts de brutícia i males olors constants. Els contenidors han passat de ser punts verds a punts negres. Aquest és un problema degeneratiu que ha esdevingut sistèmic i permanent a tota la ciutat.

Davant d’aquesta situació, el govern de la ciutat ha anat incrementant successivament i significativament els recursos econòmics de l’empresa pública Eco-equip, mitjançant l’increment de la taxa de residus i  mitjançant l’augment de la dotació pressupostària d’inversions. També es va engegar el procés de “Pacte de ciutat per la neteja” i existeix el compromís d’aprovar durant el primer trimestre del 2017, el “Pla de prevenció i gestió de residus”.

Més enllà de la denúncia d’una problemàtica que persisteix i que és molt evident i més enllà també de la discussió dels recursos econòmics disponibles creiem que és el moment de què l’equip de govern i els responsables de la societat Eco-equip rendeixin comptes de la seva gestió i expliquin també quines són les perspectives de futur. Per aquest motiu en Xavier Matilla, portaveu de TeC i president de la Comissió Informativa de Societats ha convocat la propera sessió del dia 11 de gener en la que ha proposat tractar entre d’altres els següents temes:

Balanç de la gestió

  • Nivell d’assoliment d’objectius de l’inici de mandat. 
  • Evolució i efectivitat de les inversions realitzades. 
  • Exposició i balanç dels criteris de gestió dels recursos humans. 
  • Balanç del procés de canvi de modes de recollida, en especial del de càrrega lateral. 
  • Conclusions del “Pacte de ciutat per la neteja”.

Perspectives de futur

  • Objectius a curt, mitjà i llarg termini. 
  • Criteris de millora en la gestió dels recursos humans: plans de formació, accions per a la millora de l'eficàcia i eficiència de les persones disponibles estratègies i accions previstes pla d'inversions. 
  • Aprovació i aplicació del Pla de Prevenció de Residus i Gestió de Residus Municipals de Terrassa (2015-2020).