Des de Terrassa en Comú volem manifestar el nostre posicionament respecte al procés d’elecció del/la Síndic/a de Greuges de Terrassa, un cop tancat el període de recollida de suports de forma digital i presencial, i després de la polèmica que s'ha generat en els últims dies.

En primer lloc recordar que es va aprovar al ple municipal un nou Reglament amb l'objectiu de reconèixer i dignificar la institució de la Sindicatura de la nostra ciutat. Gràcies a TeC, també es va incorporar un procés de selecció obert a la ciutadania i transparent d'una figura que ha de defensar els interessos dels ciutadans davant de l'administració. El fet d'obrir l'elecció de la Sindicatura a la ciutadania mitjançant un procés participatiu era una oportunitat per donar a conèixer la figura del/la Síndic/a en l'àmbit local i caminar cap a una ciutat més democràtica que integrés sistemes de participació directa en el seu funcionament i presa de decisions.

D'acord amb el nou reglament de la Sindicatura era funció de l'equip de govern concretar el tipus de procés participatiu d'acord amb els seus criteris i enfoc. Així, l'equip de govern va optar per un model de recollida de suports mitjançant votació online i presencial des de l’Oficina d'Atenció ciutadana de la Plaça Didó. Durant el procés participatiu diverses entitats han denunciat que algunes de les candidatures haurien recollit suports mitjançant processos no contemplats al reglament i que han posat sota sospita el procés de votació.

El que ha succeït els últims dies amb el procés participatiu d'elecció de la figura del síndic és la conseqüència, una vegada més, del poc compromís i la falta d'implicació i lideratge que mostra l'equip de govern en dur a terme aquest tipus de processos. Desplegar un procés de recollida de suports per les diferents candidatures havia d'implicar una alta dosi de rigorositat, ja que el nombre de suports, tot i no ser vinculant, havia de ser un argument fonamental a l'hora de prendre la decisió final. El procés participatiu de la sindicatura era una oportunitat per millorar els sistemes de verificació i començar a implementar aquests nous sistemes demostrant compromís amb noves formes de participació ciutadana. El govern no s'ha preocupat per donar a conèixer i difondre el procés, ni el paper de la sindicatura a la ciutat, tampoc ha posat mecanismes perquè els candidats expliquessin i debatessin els seus projectes, deixant el procés com una simple cursa o competició. Pel que fa a la fase de recollida de suports, l'equip de govern no n'ha fet un seguiment actiu per tal que aquesta tingués el màxim de garanties generant així confiança i credibilitat. Al contrari, la deixadesa ha provocat desconfiança i la seva incapacitat de reacció ha generat rebuig cap al procés.

Des de Terrassa en Comú demanem a l'equip de govern que doni resposta a les denúncies fetes per les entitats i a la instància presentada per l'Observatori Ciutadà Municipal "per irregularitats greus en el procés de votació per internet en l'elecció de la Sindicatura". Així mateix, els demanem que resolguin favorablement la petició d’assistència a la junta de portaveus, feta per aquesta mateixa entitat juntament amb la Plataforma d’Entitats d’Acció Ciutadana.

Des de Terrassa en Comú exigirem que s'esclareixin els fets i en el cas que aquestes suposades irregularitats es confirmin, demanarem responsabilitats a l'equip de govern i exigirem que aportin les solucions necessàries per fer front al problema. Seguim compromesos i treballarem per garantir la implementació de noves formes de participació ciutadana per fer de Terrassa una ciutat més democràtica.