El Ple de novembre ha aprovat tots els acords i propostes de resolució presentades per TeC. Propostes centrades en la protecció al dret de l'habitatge, renda ciutadana garantida, lluita contra les violències masclistes i pressupostos més socials.

Un primer acord, aprovat amb els vots a favor de TeC i PSC, en contra de PDECat i l'abstenció de la resta de grups, per a reclamar a la Generalitat uns pressupostos més socials. Un acord per demanar una fiscalitat justa i progressiva amb l'objectiu que qui més té més pagui, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti ampliar els recursos fiscals propis per atacar l'emergència social i la desigualtat.

Un segon acord, aprovat per unanimitat, contra les violències masclistes amb motiu del Dia mundial contra la violència contra les dones. Aquest acord inclou millorar la dotació de recursos pel desplegament de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista que preveu la llei 5/2008, acomplir les reivindicacions feministes recollides en el marc legislatiu i en acords parlamentaris, així com garantir l'accés de proximitat als jutjats de violència sobre la dona a Catalunya i donar les eines necessàries per facilitar l'accés a la justícia de les dones que han patit violència.

I un tercer acord, aprovat amb el vot a favor de tots els grups excepte el PP que es va abstenir, per impulsar noves mesures per ser incorporades en el Projecte de Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió social que s'està tramitant en el Parlament de Catalunya. Aquest acord reclama a la Generalitat de Catalunya que en la futura Llei s'inclogui la definició del concepte "lloguer abusiu" així com la seva regulació, de manera que en situacions de lloguer abusiu existeixi el dret de reallotjment de les famílies en situació de vulnerabilitat que estiguin residint en aquests habitatges.

Pel que fa a les propostes de resolució, TeC ha presentat la proposta de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública per a la defensa de la sanitat pública i contra les llistes d'espera abusives per tal que pugui ser votada al Ple Municipal. "Volem reconèixer la feina feta per la Plataforma en defensa de la sanitat pública, perquè visibilitzeu els processos que l'administració no pot fer front. Estem parlant de desigualtats en salut, els criteris subjectius són el que primen a les llistes d'espera" ha explicat l'Anna Rius en la seva intervenció. "Demanem responsabilitats a les instàncies on l'Ajuntament està present. També demanem que compleixin per vetllar per la salut dels seus ciutadans. Saben quantes persones estan en llista d'espera?" va afegir Xavi Matilla.

Pel que fa a la proposta per impulsar programari i tecnologia lliure i de fonts obertes a l'Ajuntament "ens preocupa no tant el volum dels contractes, el que ens preocupa és que la quantia vagi al pagament de les llicències privatives i la dependència que genera aquest programari. A llarg termini la implementació del programari lliure suposa un estalvi, permet cooperar, reutilitzar el programari, etc. Ens facilita i ens porta a tenir més autonomia tecnològica vers els fabricants. Amb el programari lliure paguem per uns serveis, a demanada de les necessitats de l'Ajuntament fomentant més innovació en el programari" ha exposat Marta Muntanyola. La proposta contempla, entre altres acords, la constitució d'una comissió tècnica d'estudi que elabori, en el moment de renovar llicències de programari, estudis de viabilitat per l'adopció de solucions lliures existents en el mercat; la substitució progressiva de llicències de Microsoft Office per paquets d'ofimàtica lliure com LibreOffice o OpenOffice en un termini de 3 anys i l'elaboració d'una guia metodològica que inclogui el procés de treball per a la migració. Uns proposta aprovada per unanimitat pel Ple Municipal.

La tercera proposta de TeC, aprovada per unanimitat, per realitzar accions per a evitar els talls de subministraments durant aquest hivern en compliment de la Llei 24/2015, deriva de la proposta presentada al ple del mes de setembre del 2015 on es va aprovar la realització d'accions per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Dins d'aquesta es volia garantir que la ciutadania rebés la informació necessària sobre la nova Llei 24/2015 perquè puguin defensar el seu dret a l'habitatge, mitjançant campanyes públiques, sessions formatives en col.laboració amb les entitats socials que treballen en el mateix àmbit i un pla de formació de tots els tècnics/es professionals que estiguin en contacte amb les famílies que poden complir amb el perfil de risc d'exclusió residencial. "La pobresa energètica afecta moltes persones que s'agreuja quan arriba l'hivern. A Catalunya 9,5% dels catalans pateixen pobresa energètica, un 7% més que l'any anterior. Moltes persones no coneixen la Llei 24/2015, una llei que s'ha de donar a conèixer a la ciutadania, ja que creiem que la difusió d'informació ha estat totalment insuficient" ha explicat Xavi Martínez.

Des de TeC seguim construint una ciutat més justa, que garanteixi els drets als seus ciutadans.