Dilluns vam presentar tres acords a la Junta de portaveus de l’Ajuntament de Terrassa pel Ple municipal de novembre. Tres acords centrats en la protecció del dret de l’habitatge, uns pressupostos més socials i la lluita contra la violència masclista.

El primer acord, presentat conjuntament amb el PSC Terrassa, pretén impulsar noves mesures pe ser incorporades en el Projecte de Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social que s’està tramitant en el Parlament de Catalunya. Tot i ser conscients de que la nova llei presentarà limitacions i mancances respecte la part suspesa pel TC de la 24/2015, creiem que el text hauria d’incloure aspectes i mesures cabdals  amb la finalitat d’aprofundir en els seus objectius i dotar d’instruments i recursos als Ajuntaments que són els que en aquests moments estan fent més esforços per  tal d’aportar solucions i minvar els impactes que pateix la ciutadania. Aquest acord vol reclamar a la Generalitat de Catalunya que en la futura Llei s’inclogui la definició del concepte “lloguer abusiu” així com la seva regulació, de manera que en situacions de lloguer abussiu existeixi el dret de reallotjmentde les famílies en situació de vulnerabilitat que estiguin residint en aquests habitatges; que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya incloguin les previsions necessàries per garantir l'efectivitat de les mesures de reallotjament o d'ajuda que contempli la Llei mitjançant partides ampliables en funció de les necessitats reals, i finalment, sol•licitar al TSJC que es reuneixi amb els representants dels Ajuntaments per  revisar i millorar els protocols de comunicació de qualsevol tipus de desnonament , de manera que es puguin realitzar amb suficient antelació per gestionar mesures correctores.

El segon acord per a reclamar a la Generalitat uns pressupostos més socials i que en els mateixos es presenti un projecte de Reforma fiscal per canviar la política fiscal actual injusta i generadora de desigualtat. Un acord per demanar una fiscalitat justa i progressiva amb l’objectiu que qui més té més pagui, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti ampliar els recursos fiscals propis per atacar l’emergència social i la desigualtat. Així mateix demanem que s’aprovi la llei de la Renda Garantida de Ciutadania per a la seva implementació durant el 2017 i que els pressupostos 2017 incloguin partida suficient per a la seva aplicació efectiva.

I el tercer acord contra les violències masclistes amb motiu del Dia mundial contra la violència contra les dones. Aquest acord inclou millorar la  dotació de recursos pel desplegament de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista que preveu la llei 5/2008, donar compliment a les reivindicacions feministes recollides en el marc legislatiu i en acords parlamentaris, com és el cas dels òrgans participatius per al disseny de polítiques públiques i la rendició de comptes. Garantir l’accés de proximitat als jutjats de violència sobre la dona a Catalunya i donar les eines necessàries per facilitar l’accés a la justícia de les dones que han patit violència, assegurant-ne la protecció i integritat, i atendre les reivindicacions del moviment feminista expressades al manifest de la manifestació del 5N a Tarragona.