Avui en roda de premsa hem presentat dues de les propostes de resolució que portarem al Ple del mes de novembre, la primera centrada en un tema cabdal per a la ciutat com és la pobresa energètica i la segona en un tema central per a la modernització i l'autonomia del nostre Ajuntament, el programari lliure, així com avançar un dels acords de junta de portaveus. 

Al ple del mes de setembre del 2015 es va aprovar una proposta presentada per TeC per a la realització d'accions per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Dins d'aquesta  hi havia un acord, el novè, que deia: garantir que la ciutadania rebi la informació necessària sobre la nova Llei 24/2015 perquè puguin defensar el seu dret a l'habitatge, mitjançant campanyes públiques, sessions formatives en col.laboració amb les entitats socials que treballen en el mateix àmbit i un pla de formació de tots els tècnics/es professionals que estiguin en contacte amb les famílies que poden complir amb el perfil de risc d'exclusió residencial.

Tot i que a l'últim informe sobre l'aplicació de la proposta que ens ha fet arribar l'equip de govern es detallen les accions de divulgació que s'han fet sobre la Llei 24/2015, pel que fa a difusió informació a la ciutadania en general, creiem que ha estat totalment insuficient, amb la inclusió d'informació sobre la Llei 24/2015 a la ex-revista municipal Visquem Terrassa, amb algunes notícies diverses en els mitjans de comunicació locals i amb l'elaboració d'un full específic per a posar-ho als diversos punts d'atenció i informació ciutadana.

Entre els acords que es portaran al Ple hi ha l'elaboració un butlletí informatiu sobre la protecció que tenen les persones en situació d'exclusió residencial respecte als talls de subministraments; el reforçament de l'oficina contra la pobresa energètica amb el personal necessari i l'aplicació de les sancions per part de l'Ajuntament en acompliment de la Llei 24/2015.

Pel que fa a la proposta per impulsar programari i tecnologia lliure i de fonts obertes a l'Ajuntament, l 'adopció de solucions tecnològiques basades en programari lliure permeten un important estalvi, ja que les seves llicències no tenen costos associats i l'accés al codi font permet pràctiques de reutilització i compartició sempre amb un règim de plenes garanties i 100% legal. L'ús de programari lliure per part de les administracions també significa un increment notable l'autonomia tecnològica i la independència envers els fabricants.

Des de la perspectiva de les administracions públiques, la industria del programari lliure també ofereix importants avantatges. Mitjançant la compra de serveis i programari de fonts obertes s'afavoreixen les indústries TIC locals alhora que s'incrementa l'autonomia tecnològica i les garanties d'estabilitat en les inversions. L'adopció de tecnologies basades amb codi obert augmenta la capacitat d'interoperabilitat, s'afavoreix la lliure competència entre operadors i s'ajusta a les recomanacions i directives de la legislació vigent sobre contractes públics.

La proposta contempla, entre altres acords, la constitució d'una comissió tècnica d'estudi que elabori, en el moment de renovar llicències de programari, estudis de viabilitat per l'adopció de solucions lliures existents en el mercat; la substitució progressiva de llicències de Microsoft Office per paquets d'ofimàtica lliure com LibreOffice o OpenOffice i l'elaboració d'una guia metodològica que contempli la progressiva implementació de sistemes operatius lliures basats en Linux als equips informàtics municipals. 

Finalment pel que fa a l'acord de Junta de Portaveus hem avançat que presentarem esmenes a la proposta de llei sobre mesures de protecció al dret a l'habitatge per a persones que es troben en risc d'exclusió habitacional, posant límit als lloguers abusius. Creiem que s'han de prendre mesures abans que la situació arribi a ser insostenible. Els desnonaments per lloguer no paren d'augmentar, s'ha de protegir les persones que estan de lloguer.