En aquests moments està obert el procés d'elecció i nomenament de la figura del Síndic/a de Greuges de Terrassa. Celebrem que aquest hagi deixat de ser un procés d'elecció opac i que per primera vegada sigui obert i transparent a tota la ciutadania gràcies a les esmenes que Terrassa en Comú presentà al procés de redacció del Reglament que ho regula, establint el següent procediment:

1. Fins al pròxim dia 21 de novembre restarà obert el període convocatòria pública durant el qual persones a títol individual o entitats de la ciutat poden presentar les seves candidatures. Les candidatures hauran d'anar acompanyades d'un document de motivació del candidat en què s'exposin les línies bàsiques del seu enfoc i proposta de desenvolupament del càrrec i específicament de la descripció i justificació del format de remuneració que proposa. Les candidatures que siguin presentades per associacions i/o col·lectius de la ciutat també podran incorporar un document què exposi els valors del candidat que el fan mereixedor del càrrec.

2. Posteriorment, les candidatures que hagin estat validades, d'acord amb els criteris d'elegibilitat i incompatibilitats que s'estableixen en el reglament, se sotmetran a un procés de recollida de suports.

3. Finalment, serà l'alcalde de Terrassa qui, tenint en compte el resultat dels suports de la ciutadania rebuts pels candidats/es i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple municipal l'elecció del candidat o la candidata al càrrec.

Teniu tota la informació al següent enllaç: http://www.terrassa.cat/eleccio-carrec-sindicatura