El Ple extraordinari d'Ordenances fiscals aporta, gràcies als partits de l’oposició d'esquerres, una nova lògica. Unes mesures que aporten coherència a un bon dictamen que ens porten a unes ordenances més progressives. Unes ordenances que bonifiquen a més gent, que són més equitatives. 

Quan la proposta de l'equip es va presentar, ara fa una setmana, tres dels grups vam ser crítics, TeC, ERC-MES i CUP, i es va produir una situació de normalitat política, la retirada del dictamen per part de l'equip de govern. Vam aportar una sèrie de mesures correctores que hi han introduït una nova lògica a les ordenances fiscals.

La sensació que tenim és que l’equip de govern no ha tingut cap proposta ferma, per poder negociar tant a dretes com a esquerres. Creiem que l’equip de govern no es posa d’acord en els temes importants de la ciutat, com en el tema de l’aigua com ja vam veure ahir. Els grups de l’oposició vam haver d’aportar criteris per poder accentuar el caràcter progressiu de les ordenances. Ens agradaria que des de l’equip de govern haguessin propostes sòlides per poder debatre-les” ha explicat Xavi Matilla al ple extraordinari.

Entre les aportacions volem destacar el canvi de l'índex de referència de les bonificacions per raó de renda, ajustant les taules de bonificacions que arribaran a una part més gran dels ciutadans. Així mateix s'ha ajustat les categories de l'IAE per controlar l'afectació directa als negocis. Un impost que només el paguen les grans empreses que tenen un ingrés per sobre del milió d’euros. Hi ha un munt d’activitats que estaven pagant per sota del que els tocaria. L’increment que proposem ara no ve d’una voluntat de pujar l’impost, si amb voluntat de regularitzar una situació que no era admissible en aquest moment. Igualment s'hi ha introduït uns increments només en determinats trams de renda, que permetran que taxes vinculades a serveis públics bàsics com el servei d'ajut a domicili, horts municipals, etc no apugin.

Per tant, les següents esmenes que no s'han d'interpretar des d'una voluntat de corresponsabilitzar-se, ja que no ens agrada la concepció de la proposta, sinó des d'una lògica pal•liativa i amb l'objectiu fonamental d'aplicar criteris de progressivitat.

Des de TeC, manifestem la voluntat de treballar per aconseguir uns pressupostos que presentin un canvi de model a la ciutat, una vegada aprovades les ordenances amb la nostra abstenció i al de la resta de grups d'oposició d'esquerres.