El Ple Municipal d'octubre ha fet un pas endavant per a la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a la nostra ciutat amb l'aprovació de l'acord relatiu als béns que han de revertir a la finalització del contracte de concessió a Mina. "El que fem avui és un acte d'absoluta normalitat. Cal ressaltar que més enllà de la majoria política que existeix en aquest ple per a la gestió directa hi ha un equip tècnic preparat per assolir el repte que tenim al davant. En aquest tema els sis regidors de TeC estarem al costat de l'alcalde. Voldríem saber si CIU també hi estarà? És important que la ciutadania sàpiga el posicionament de CIU i saber si dóna suport a l'alcalde?" va explicar Xavi Matilla en la seva intervenció.

"Si avui aprovem el dictamen els nens que necessiten beca menjador podran tenir dilluns la seva beca?" ha preguntat Matilla a l'equip de govern. Des de TeC hem demanat un compromís per part de l'equip de govern abans de votar a favor el dictamen de suplement de crèdit al pressupost 2016 per dotar els pressupostos 2017 de la quantitat necessària per a cobrir les necessitats de beques menjador dels nens de Terrassa que ho necessitin. Un compromís que no s’ha mostrat al Ple.

Des de TeC hem presentat tres acords de Junta de Portaveus i una proposta de resolució centrats en els drets socials, l'autonomia local, la gent gran i la sensibilització i prevenció de la violència masclista. El primer acord, que ha estat aprovat pel Ple amb els vots en contra de C's, PP i CIU que proposa el suport a la proposició de llei per derogar Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local que ha suposat una retallada competencial sense precedents i un important pas enrere sobre els serveis que presten les corporacions locals. 

Amb els grups municipals ERC-MES, CUP vam proposar declarar Terrassa com a municipi oposat a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió  ara fa un any. Donat que Terrassa es va declarar com a municipi oposat a l'aplicació del TTIP ara fa un any hem presentat un segon acord en suport a les mobilitzacions contra el Tractat Transantlàntic de Comerç i Inversió i el tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA). Aquest acord ha estat aprovat amb els vots de TeC, PSC, ERC-MES i CUP.

 TeC, C's, ERC i CUP han presentat un acord per demanar a la Generalitat la construcció i posada en marxa d’una residència i centre de dia al barri de St Pere Nord, aprovat per unanimitat. Actualment Terrassa, ciutat amb més de 215.000 habitants, només disposa d’una residència de Gent gran de caràcter públic, mentre que la resta de residències són totes privades i algunes d’elles ofereixen places concertades (Terrassa disposava a l’any 2005 de 1190 places, on només el 16% eren publiques, no s’han creat mes). En tot el període democràtic, no s’ha construït cap residència pública a la ciutat. Aquesta és una oferta clarament insuficient per a un municipi d’aquestes característiques, per això des de fa temps els veïns i veïnes i l’Ajuntament demanen la construcció d’aquest equipament. 

El Ple Municipal ha aprovat amb els vots de TeC, ERC-MES, PSC, CIU i CUP la proposta presentada juntament amb la CUP per tal de fomentar entre el col.lectiu de joves la sensibilització i prevenció de la violència masclista, el foment de l'associacionisme feminista i la difusió de les seves perspectives. Les dades sobre violència masclista entre els joves no són gens encoratjadores. El 4% de les adolescents d'entre 14 i 19 anys han estat agredides pel noi amb el qual surten o sortien; i gairebé una de cada quatre s'ha sentit coaccionada. A més, està creixent el nombre de menors processats per violència masclista: segons les estadístiques del Consell General del Poder Judicial, el 2013 va augmentar un 5% el nombre de menors maltractadors que van ser jutjats.

Tot i que els joves rebutgen en major mesura les agressions físiques, no passa el mateix amb la violència de control, que també ha de considerar violència masclista adverteixen les persones expertes. Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques en un estudi realitzat l'any 2015, el 33% dels joves d'entre 15 i 29 anys (és a dir, un de cada tres) considera inevitable o acceptable en algunes circumstàncies controlar els horaris de les seves parelles, impedir que vegin a les seves famílies o amistats, no permetre'ls que treballin o estudiïn o dir-los el que poden o no poden fer.

Des de TeC seguirem treballant pels drets socials, per l'autonomia local, per la gent gran i la prevenció i sensibilització de la violència masclista.