El Ple Municipal del mes d'abril ha aprovat l'acord de junta de portaveus presentat (conjuntament amb ERC-MES) i la proposta de resolució presentats per TeC. 

Un acord que dóna suport a la moció presentada per l'entitat ADENC en relació a la recuperació de camins que permetin la connectivitat entre els municipis de Sabadell i Terrassa.