Les pensions públiques constitueixen la principal font d'ingressos de més de 9.000.000 de pensionistes i les seves famílies i s'han constituït durant la crisi com un dels elements més importants que ha contribuït a mantenir a moltes famílies davant la difícil situació econòmica que travessem i que alguns considerem una estafa.

El Ple Municipal de desembre ha aprovat  per unanimitat les dues propostes de resolució presentades per TeC, així com els dos  acords de junta de portaveus. Unes propostes centrades en la promoció de l’ús de certificats digitals, en la implementació d’un protocol de coordinació i rendició de comptes dels representants de l'Ajuntament de Terrassa al CST, en la defensa de la garantia de suficiència de les pensions i en el foment de la igualtat en les joguines.

Avui hem presentat en roda de premsa les dues propostes de resolució i els dos acords de junta de portaveus que portarem al Ple Municipal de desembre; unes propostes centrades en la promoció dels certificats digitals i l'impuls de l'administració electrònica; la coordinació dels representants de l'Ajuntament al CST; la promoció de les joguines no sexistes i la defensa de la garantia i suficiència de les pensions.