El passat mes d’abril es va presentar el reglament del Consell d’Economia Social i Solidària. Terrassa en Comú vam demanar poder fer aportacions i que abans de la seva aprovació s’enviés a les entitats i empreses vinculades a l’economia social i solidària perquè poguessin participar de la seva elaboració. 

Tant els grups municipals com les entitats han pogut així participar de l’elaboració del reglament del Consell. El reglament que s’aprovarà al proper ple incorpora totes les esmenes de Terrassa en Comú, que van ser acceptades tant per l’equip de govern com pels grups municipals.

El reglament incorpora els avenços que ja havíem aconseguit al reglament de participació ciutadana i que es volien ometre en aquest reglament. El caràcter deliberatiu, propositiu i amb capacitat d’arribar a acords, la capacitat de gestionar recursos que li siguin assignats per la dinamització sectorial, i d’elevar acords a la junta de portaveus per portar al ple municipal. 

A més a més Terrassa en Comú vam proposar també especificar alguns dels requisits del que anomenem economia social i solidària, com són la propietat col·lectiva, la gestió democràtica i la responsabilitat social i que per tant fer èmfasi amb la seva finalitat de buscar un model econòmic per a la ciutat just, democràtic i sostenible. Així l’objecte del Consell esdevé la promoció i el foment de l’economia social en tots els àmbits municipals de manera transversal i des del paradigma de la concertació pública, cooperativa i comunitària.

El reglament també ha inclòs, a proposta de Terrassa en Comú, els àmbits del consum col·laboratiu i col·lectiu, dels procomuns i del coneixement obert i de la producció col·laborativa i col·lectiva. 

S’ha modificat la composició proposada inicialment, de manera que ara són els actors de l’economia social i solidària els que tenen major presencia i s’incorporen també entitats de segon nivell com xarxes i plataformes. El Consell tindrà també una Comissió permanent de diagnosi i avaluació formada per membres del consell, experts externs i membres de l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa.

El reglament del Consell, però és només una normativa escrita. Sovint aquests consells han esdevingut òrgans informatius. Els Consells de participació sectorial haurien de ser espais de governança i coproducció de polítiques públiques, i perquè això sigui així, cal valentia, implicació i confiança de l’equip de govern amb la ciutadania organitzada, cosa que encara no ha demostrat.

Des de Terrassa en Comú treballarem i farem el possible perquè això sigui una realitat, seguirem així treballant pel canvi  que implica també posar nous models productius basats en l’economia social i solidària al centre de les polítiques de desenvolupament econòmic de la ciutat.