Hem tingut coneixement, gràcies al Comitè d’empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, que l’alcalde de Terrassa, com a President de la Fundació Privada Sant Llàtzer, ha proposat incrementar el lloguer de l’Hospital de Sant Llàtzer en un 56% (en més de 260.000 € a l’any), la qual cosa fa insostenible el manteniment per part del CST d’aquesta infraestructura, centre sociosanitari de referència a la nostra ciutat.

Considerem que l’alcalde Alfredo Vega ha comès una enorme irresponsabilitat posant en risc un dels centres més importants de la nostra ciutat i considerem que es tracta d’un greu conflicte d’interessos de l’alcalde Alfredo Vega, que ha anteposat els interessos privats com a president de la Fundació privada Sant Llàtzer, per sobre dels interessos públics i generals com a vicepresident del Consell de Govern del CST i dels interessos de la població de Terrassa, que es podria veure greument perjudicada per aquest fet.

Davant d’aquesta greu irresponsabilitat del nostre alcalde i del gravíssim conflicte d’interessos, exigim:

  1. Les immediates explicacions per part del Sr. Alfredo Vega i el seu posicionament davant aquest clar conflicte d’interessos.

  2. L’assistència de l’alcalde de Terrassa al Consell de Govern del CST del pròxim dia 21 de maig per aclarir el seu posicionament com a vicepresident d'aquest.

  3. La dimissió com a President de la Fundació Sant Llàtzer o com a vicepresident del CST, per clar conflicte d’interessos com a càrrec i representant públic.

  4. Que els representants de l’Ajuntament al CST es posicionin en contra d’aquesta pujada del lloguer, ja que els objectius fonamentals de la fundació Sant Llàtzer són els de l’assistència social a persones necessitades.

  5. Conèixer el posicionament dels representants de la Generalitat al CST, així com el del President i Gerent del CST.

Des de Terrassa en Comú considerem d’extrema gravetat que l’Alcalde de Terrassa davant la decisió d’haver de triar entre defensar la sanitat i els serveis sociosanitaris públics o la defensa d’una Fundació privada, hagi triat aquesta segona opció.

Finalment volem manifestar el nostre absolut suport als treballadors i treballadores de l’Hospital de Sant Llàtzer i del CST en general, i que vetllarem perquè els seus llocs de treball en cap cas es puguin veure en risc.