Per poder avaluar i ajustar les accions polítiques en l'àmbit municipal és molt necessari i convenient disposar de dades fiables respecte a quines són les preocupacions, les prioritats i les valoracions que la ciutadania fa de la ciutat i de l'acció del govern de la ciutat. A diferència d'altres ajuntaments, l'Ajuntament de Terrassa no realitza actualment cap estudi sociopolític per conèixer aquestes qüestions i creiem que aquesta hauria de ser una pràctica habitual a la ciutat.

Per aquests motius des de TeC hem considerat pertinent encarregar un estudi sociopolític d'opinió municipal que ens permeti conèixer quins són per als terrassencs/ques els principals problemes de la ciutat, quines creuen que haurien de ser les prioritats del govern de la ciutat i quin és el suport que donarien en aquests moments cadascun dels partits presents en l'Ajuntament. Per alta banda, també hem considerat que aquesta eina serà de gran utilitat per encarar el Ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat que, com ja hem anunciat, volem sol•licitar. I suggerim que en un futur sigui una acció habitual.

Respecte als problemes de ciutat, per al 55% de les persones preguntades l'atur és el principal. Si ens fixem en problemes que tenen relació directa amb l'acció del govern de ciutat cal destacar que la neteja (22,9%) es situa com a segon problema principal de la ciutat i l'estat de carrers i voreres (16,6%) com a quart. Ressenyar que també apareixen de manera significativa com a problemes principals de ciutat 'habitatge (6,6%) i el transport públic (6,0%).

Si ens fixem en les dades de prioritats del govern municipal, l'atur també és considerat com a la principal prioritat per a un 36,6 de les persones preguntades. Darrere, dada molt significativa, apareix "Millor gestió municipal" (20,3%) com a principal prioritat que hauria de tenir el govern municipal. A continuació apareixen "carrers i voreres" (14,6%) i serveis socials (10,6%).

Finalment, respecte la pregunta “a quin partit votaria si se celebressin eleccions demà”, destaca que el PSC és el partit que perdria més vots amb molta diferència amb gairebé 3.700 vots menys que les eleccions municipals del 2015 i que Terrassa en Comú és qui més vots guanyaria amb un increment de gairebé 1.000 vots. Això faria que la distància entre els dos partits s'ajustés moltíssim passant el PSC de 9 a 8 regidors i TeC de 6 a 7.

Tenint en compte les dades anteriors de l'estudi opinió, es constata en termes generals una valoració molt negativa de l'acció del govern de la ciutat del PSC+PDeCAT i en canvi una valoració a l'alça de Terrassa en Comú. Aquesta valoració general es concreta en quatre valoracions específiques:

1. Tenint en compte que l'atur és la principal preocupació dels terrassencs/ques, creiem que no és admissible la paràlisi que pateix la regidoria de promoció econòmica. Sent segons el mateix alcalde al discurs d'investidura una de les prioritats de la ciutat, portem dos anys d'inèrcia i encara no sabem quin és el model econòmic i productiu de l'equip de govern més enllà d'haver abandonat Terrassa a la inèrcia del context general.

2. Existeixen problemes principals de ciutat que sí depenen de l'acció directa del govern municipal com són la neteja, l'estat de l'espai públic, l'habitatge i el transport públic. Per tant detecten àrees on no s'està fent suficient i hi ha marge per millorar i ampliar les polítiques municipals actuals.

3. Es considera prioritari i molt urgent millorar la gestió municipal. Això vol dir, que més enllà de les problemàtiques existents, s'identifica com a molt negativa o problemàtica l'actual capacitat de gestió de l'equip de govern PSC+PDeCAT. La ciutadania percep que el govern no ha estat capaç de renovar l'agenda de polítiques, que el govern no ha desenvolupat propostes per resoldre els nous problemes de la ciutat. En definitiva, es percep que la ciutat no ha fet un pas endavant.

4. Terrassa en Comú no només es consolida com la principal opció de canvi i alternativa política a la ciutat sinó que és capaç de millorar significativament els resultats del 2015 i quan encara estem a meitat de mandat TeC està molt a prop d'igualar amb el PSC que, contràriament, continua amb la seva inèrcia de perdre vots i regidors. Els resultats mostren que la ciutat cada vegada veu més a TeC com l'alternativa, com la força per prendre el relleu per liderar una nova etapa.